ara

E-TİCARET MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- TARAFLAR

  1. SATICI                           

Adı                              : Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                         : Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3k İç Kapı No: 37  Sarıyer İSTANBUL

Telefon                        : 0212 550 15 15

MERSIS NO               : 0771034980700001

E mail                          : bilgi@sinoz.com.tr

1.2. ALICI                 

Adı ve Soyadı             :

TCKN                         :

Adres                          :

Telefon Numarası       :

E-mail                        :

Madde 2- KONU      

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait ‘www.sinoz.com.tr’ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı nitelikleri ve satış ücreti aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkına ilişkin açıklamalar, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. “www.sinoz.com.tr” sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti ve diğer bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ALICI taahhüt eder. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak zararları herhangi bir karşı beyanda bulunmaksızın tamamıyla karşılamayı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma ve bekletme hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. 

SATICI, internet sitesi üzerinden tüketici ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımların 5 (beş) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 5 (beş) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

Sitede belirtilen ve listelenen fiyatlar satış fiyatıdır. Listenen fiyatlar ve vaatler değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı, kodu : … adet

Toplam Satış Bedeli : …. –TL/USD

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL/USD

Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler ayrıca ilave edilecektir.

Madde 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, ALICI’ya teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü üç işgünü içinde SATICI’ya teslim etmek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI yedi gün içinde ALICIya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI’nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanır.

4.9- İşbu hükümler mesafeli satıl sözleşmsienin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. 

Madde 5- SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. www.sinoz.com.tr üzerinden sadece mevcut stokta stoğu görünen malzemelerin siparişi yapılabilir.

Minimum Sipariş Adedi; Mevcut stokta olan bir ürünün satılabilecek en küçük miktarını tanımlar. www.sinoz.com.tr üzerinden yapılacak alışverişler ürünlerin Minimum Sipariş Adetleri ve katları kadar olmalarıdır. Minimum sipariş adedinin altında veya katlarının haricinde herhangi bir satın alım yapılamaz. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve muadili olan aynı fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICI’nın talebi ve seçimi doğrultusunda, yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya ALICI veya SATICI tarafından sipariş iptal edilebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme: www.sinoz.com.tr‘de, kredi/banka kartı ile ödeme yapılabilecektir.

Madde 6- SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

Sevkiyat: Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler ALICI’ya teslim edilmek üzere SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

Teslimat:Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. İşbu süre, ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Türkiye dışındaki teslimatlarda gümrük işlemleri sebebiyle doğabilecek ek süreler ayrıca ilave edilecektir. ALICI, Sinoz’un teslimat lokasyonuna göre hiçbir neden belirtmeksizin satış iptali yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. Ürünler, kargo şirketlerinin adrese teslimat yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Anlaşmalı kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde aksama olabilir. Bu aksamalardan dolayı ALICI SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden ve gecikmelerden ALICI sorumlu olup, SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine bilgi@sinoz.com.tr e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’da vardır. Paket, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 7- CAYMA HAKKI

ALICI; mal alım-satımına ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde, ürünün teslim tarihinden itibaren on dört gün içerisinde hiçbir mali, hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için on dört günlük süre içinde SATICI'ya faks, eposta veya iadeli taahhütlü posta(PTT aracılığıyla), ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  • SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.
  • ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal nitelikte ise ürün iade edilirken ürün, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurum adına düzenlenen sipariş iadeleri 6100 sayılı TTK uyarınca iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Faturanın gerçek kişi adına kesilmesi durumunda ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan faturanın da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren beş gün içerisinde faturanın üzerine “iade faturasıdır” ibaresi veya bu ibareye benzer bir ibare yazılıp ALICI tarafından imzalanarak iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün karşı ödemeli kargo ile olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.)
  • İade formu,
  • iade edilecek ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa diğer standart aksesuarları ile birlikte yıpranmamış, açılmamış, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • SATICI, ALICI’nın cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihte itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde ALICI’nın ürün için ödediği toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle ve 20 günlük süre içerisinde de sipariş konusu malı iade almakla yükümlüdür.
  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanyada belirtilen asgari limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. ALICI işbu hususu bilmediğini öne süremez.
  • Cayma hakkı kapsamında ALICI tarafından iade edilen ürünün SATICI’ya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde ALICI tarafından; yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. 
  • ALICI’nın her türlü kusurundan veya özen yükümlülüğünün ihlalinden kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade bu nedenlerle imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde-8 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan; tek kullanımlık ürünler ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, doğum günü, yıl dönümü, anneler günü gibi özel günlerde ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla kişisel bakım veya kozmetik ürünlerinin iadesi 29188 sayılı Mesafeli Satışlar Yönetmeliği gereği mümkün değildir. ALICI bu şartları kabul ederel alışveriş yaptığını kabul ve beyan etmektedir.

İşbu Mesafeli Satış sözleşmesi kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, beyan ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yılın Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğin 3.maddesi gereği 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104.000 (yüzdört bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Madde 9- GİZLİLİK

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için  kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

Madde 10- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahkemekeri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. …/…/…

SATICI                                                                                                                                 ALICI

Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 


Sinoz loading icon